Rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr zbiorów danych osobowych

W Urzędzie Gminy Szczytno

1

Zbiór kart osobowych mieszkańca

2

Dodatki mieszkaniowe

3

Poborowi i przedpoborowi

4

Zbiór danych osobowych podatników

5

Realizacja obowiązku szkolnego i nauki

6

Lokalny program wspierania edukacji

7

Zbiór oświadczeń majątkowych

8

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

9

Ewidencja gruntów i budynków

10

Ewidencja podatków i opłat lokalnych

11

Ewidencja nieruchomości

12

Rejestr numerów nieruchomości

13

Stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym

14

Awans zawodowy na stopień nauczycieli

15

Ewidencja świadczeń rzeczowych i osobistych

16

Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli

17

Ewidencja ludności i dowody osobiste

18

Zbiór oświadczeń majątkowych

19

Gospodarka odpadami komunalnymi

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lutego 2017 14:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 704
03 lutego 2017 14:10 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
03 lutego 2017 14:09 (Marcin Gołąb) - Dodanie nowej zakładki.