Oferta realizacji zadania publicznego pt. „Promocja Gminy Szczytno podczas festiwalu Kultury Polskiej na Żmudzi przez Chór Preludium”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz.1817 z późn. zm.) przedstawiam ofertę realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie pt. „Promocja Gminy Szczytno podczas festiwalu Kultury Polskiej na Żmudzi przez Chór Preludium” z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni, licząc od dnia zamieszczenia przedmiotowej informacji, tj. do 22 marca 2017 r.
  na piśmie (pobierz formularz), pok. 303, lub przesyłając e-mail na adres: promocja@ug.szczytno.pl.
Po rozpatrzeniu tych uwag biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych, zostanie podjęta decyzja w sprawie wniosku.

W załączeniu uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2017 09:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 398
05 kwietnia 2017 08:32 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
14 marca 2017 09:06 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
14 marca 2017 09:06 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.