OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczytno w części obrębu geodezyjnego Szymany.

                                                                                                         Szczytno, dnia 20.03.2017 r.

Znak:RR-ZPI672.25.2017

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczytno w części obrębu geodezyjnego Szymany.

 

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 778 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Szczytno Uchwały Nr XXII/167/2016
z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczytno w części obrębu geodezyjnego Szymany.

           

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

            Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno,
ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno,  w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.

            Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

                                                                                                         Wójt Gminy Szczytno

                                                         Sławomir Wojciechowski

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 marca 2017 14:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 816
16 marca 2018 10:05 Marcin Gołąb - Zmiana treści zakładki.
16 marca 2018 09:29 Marcin Gołąb - Zmiana treści zakładki.
16 marca 2018 09:29 Marcin Gołąb - Zmiana treści zakładki.