Pomoc udzielona przedsiębiorcom w 2016 r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. g  ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 t.j. z dnia 2016.11.18 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2016 – pomoc de minimis:

 

 

  1. ZAKŁAD CUKIERNICZY Dariusz Bryczkowski
  2. Bożena Lewandowska PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „LEW-ANDOWSCY”
  3. Firma Kupiecka „GAJA” s.c. M. Bolińska, K. Iwiński
  4. ZAKŁAD STOLARSKI Jerzy Choroszewski
  5. ZAKŁAD STOLARSKI „SAG” Sławomir Godlewski
  6. Centrala, Nasion, Nawozów, Środków Ochrony Roślin i Pasz „OGRODNIK”
  7. SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSLOWY Ewa Kwiatkowska
  8. Golon Zbigniew
  9. Piórkowski Tadeusz
  10. Jonik Reinhold

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2017 08:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 372
23 maja 2017 08:38 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
23 maja 2017 08:36 (Marcin Gołąb) - Dodanie nowej zakładki.