Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych w Gminie Szczytno w 2018 Roku

Wójt Gminy Szczytno informuje, że wraz z nowym rokiem 2018 nastąpi zmiana firmy świadczącej usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Szczytno. Nowym przedsiębiorstwem świadczącym przedmiotową usługę będzie:

 

PPHU EKO s.c.

Roman i Współwłaściciele

11-300 Biskupiec

ul. Myśliwska 2 i

tel.(89) 715-24-35, 511-105-587Poniżej dostępne są harmonogramy:

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH W GMINIE SZCZYTNO  W 2018 r.

MIEJSCOWOŚĆ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

Lipowiec, Lipowiec Mały

2

1

1

3

4

1

2

1

3

1

2

3

Gawrzyjałki, Niedźwiedzie, Pużary

3

2

2

4

7

4

3

2

4

2

5

4

Płozy, Młyńsko, Prusowy Borek

4

5

5

5

8

5

4

3

5

3

6

5

Olszyny, Wikno

5

6

6

6

9

6

5

6

6

4

7

6

Janowo, Sawica, Sędańsk, Siódmak, Wólka Szczycieńska

8

7

7

9

10

7

6

7

7

5

8

7

Dębówko, Kobyłocha, Piece, Trelkowo, Trelkówko, Ulążki

9

8

8

10

11

8

9

8

10

8

9

10

Jęcznik, Lemany, Sasek, Szczycionek

10

9

9

11

12

11

10

9

11

9

12

11

Kaspry, Marksewo, Ochódno, Stare Kiejkuty, Wałpusz, Zielonka

11

12

12

12

14

12

11

10

12

10

13

12

Nowe Gizewo

12

13

13

13

15

13

12

13

13

11

14

13

Kamionek, Leśny Dwór

15

14

14

16

16

14

13

14

14

12

15

14

Czarkowy Grąd, Lipnik, Małdaniec, Piecuchy, Wały, Wawrochy, Żytkowizna

16

15

15

17

17

15

16

16

17

15

16

17

Rudka

17

16

16

18

18

18

17

17

18

16

19

18

Korpele

18

19

19

19

21

19

18

20

19

17

20

19

Szymany, Nowe Dłutówko

19

20

20

20

22

20

19

21

20

18

21

20

Nowiny, Sasek Mały, Sasek Wielki

22

21

21

23

23

21

20

22

21

19

22

21

Lipowa Góra Zachodnia, Romany

23

22

22

24

24

22

23

23

24

22

23

24

Lipowa Góra Wschodnia

24

23

23

25

25

25

24

24

25

23

26

27

*WORKI Z ODPADAMI NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 6:30 W DNIU ODBIORU

Szczegółowe informacje uzyskać można  

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

     pod numerami telefonów :                                                                                                                                            PSZOK  NOWE GIZEWO 16/1  TERMIN URUCHOMIENIA 31.01.2018r.  tel. 511-105-589

      Urząd Gminy w Szczytnie

ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno tel.(89) 623-25-95

 

  PSZOK otwarty będzie codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 15.00

 

 

Mieszkańcy mogą bezpłatnie przekazywać: odpady ulegające biodegradacji, odpady segregowane, popiół, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających od starosty pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru wykonywania  robót budowlanych do objętości 2m3, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane  leki, chemikalia, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony. Warunkiem przyjęcia odpadów jest posiadanie dowodu potwierdzającego wniesienie  opłaty za  gospodarowanie odpadów na rzecz Gminy Szczytno, oraz dowodu potwierdzającego tożsamość.

 

RAZ W MIESIĄCU W TERMINACH ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH BĘDĄ RÓWNIEŻ ODBIERANE :

*POPIÓŁ                                                         *ODPADY ZIELONE

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH W GMINIE  SZCZYTNO  W 2018 r.

MIEJSCOWOŚĆ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

Trelkowo, Dębówko, Ulążki, Lemany, Wikno, Kaspry, Ochódno

8,22

5,19

5,19

3,16,30

14,28

11,25

9,23

6,20

3,17

1,15,29

12,26

10,24

Lipowa Góra Zachodnia, Szczycionek, Kamionek, Korpele, Janowo, Sawica, Sędańsk

9,23

6,20

6,20

3,17

2,15,29

12,26

10,24

7,21

4,18

2,16,30

13,27

11,29

Rudka, Prusowy Borek, Wawrochy, Niedźwiedzie, Gawrzyjałki, Pużary, Wały, Żytkowizna, Lipowiec, Lipowiec Mały, Piecuchy, Małdaniec, Czarkowy Grąd, Lipnik

10,24

7,21

7,21

4,18

2,16,30

13,27

11,25

8,22

5,19

3,17,31

14,28

12,29

Młyńsko, Olszyny, Leśny Dwór, Nowe Gizewo, Płozy

12,26

9,23

9,23

6,20

4,18

1,15,29

13,27

10,24

7,21

5,19

2,16,30

14,28

Romany, Lipowa Góra Wschodnia

2,15,29

12,26

12,26

9,23

7,21

4,18

2,16,30

13,27

10,24

8,22

5,19

3,17,31

Wólka Szczycieńska, Siódmak, Nowiny, Szymany, Nowe Dłutówko, Sasek Wielki,

2,16,30

13,27

13,27

10,24

8,22

5,19

3,17,31

14,28

11,25

9,23

6,20

4,18

Trelkówko, Kobyłocha, Piece, Jęcznik, Sasek, Zielonka, Wałpusz, Stare Kiejkuty, Marksewo, Sasek Mały

5,20

2,17

2,17,30

14,27

12,25

9,22

7,20

4,17

1,14,29

12,27

9,24

7,22

*POJEMNIKI NA ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 6:30 W DNIU ODBIORU

 

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Z TERENU GMINY SZCZYTNO ODBĘDZIE SIĘ OSTATNIEGO ROBOCZEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM, t.j.

31.01.2018, 28.02.2018, 30.03.2018, 30.04.2018, 30.05.2018, 29.06.2018, 31.07.2018, 31.08.2018, 28.09.2018, 31.10.2018, 30.11.2018, 31.12.2018.

* ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 6:30 W DNIU ODBIORU

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2017 11:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 3298
29 sierpnia 2018 20:20 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
29 sierpnia 2018 20:20 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
29 sierpnia 2018 20:18 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.