Pomoc udzielona osobom fizycznym w 2017r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2  lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz.U. z 2017.2077 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym                  w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot oraz przyczyn umorzenia ZA ROK 2017

 
 
 

l.p.

Nazwisko i Imię, Nazwa

Rodzaj ulgi

Przyczyna przyznania ulgi

Kwota ulgi wraz z odsetkami

 

1

Godlewski Sławomir

umorzenie

ważny interes podatnika

4217,00

 

2

Bryczkowski Dariusz

umorzenie

ważny interes podatnika

1606,00

 

3

Podolak Bogdan

umorzenie

ważny interes podatnika

22851,00

 

4

Jurowczyk Dariusz

umorzenie

ważny interes podatnika

837,00

 

5

Kucińska Irena

umorzenie

ważny interes podatnika

1192,00

 

6

Jagiełło Roman

umorzenie

ważny interes podatnika

1367,00

 

7

Gadomska Ewa

umorzenie

ważny interes podatnika

546,00

 

8

Kacprzak Janusz

umorzenie

ważny interes podatnika

899,00

 

9

Mikołajewska Milena

umorzenie

ważny interes podatnika

2038,00

 

10

Puchalska Barbara

umorzenie

ważny interes podatnika

725,00

 

11

Mazurkiewicz Katarzyna

umorzenie

ważny interes podatnika

1849,00

 

12

Zuba Adam

umorzenie

ważny interes podatnika

1144,00

 

13

Pogorzelski Waldemar

umorzenie

ważny interes podatnika

1108,40

 

14

Kosma Ewa

umorzenie

ważny interes podatnika

3562,00

 

15

Iwański Krzysztof

umorzenie

ważny interes podatnika

776,00

 

16

Wiśniewska Martyna

umorzenie

ważny interes podatnika

1965,00

 

17

Specjlalistyczne Materiały i Okladziny Cierne  S.A.

 odroczenie

ważny interes podatnika

26981,00

 

18

 

19

KAMBET sp. z o.o.

rozłożenie na raty

ważny interes podatnika

12637,00

 

20

Firma Kupiecka GAJA s.c.

odroczenie

ważny interes podatnika

28532,00

 

21

Hanna Błotniak

rozłożenie na raty

ważny interes podatnika

889,00

 

22

Sigma Pensjonaty s.c.

rozłożenie na raty

ważny interes podatnika

9939,00

 

23

Olifirko Agata

rozłożenie na raty

ważny interes podatnika

22426,00

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2018 12:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 250
30 maja 2018 12:57 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
30 maja 2018 12:54 (Marcin Gołąb) - Dodanie nowej zakładki.