Rejestr miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

 

Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Szczytno

 

 

Nazwa gminy: Gmina Szczytno, powiat: szczycieński, województwo: warmińsko - mazurskie

 

Lp.

Informacje dotyczące miejsc okazjonalnie wykorzystywanych
do kąpieli

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli

1

2

3

4

5

 

2

Nazwa miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

CHRIS Turystyka i Rekreacja Magdalena Alchimowicz

Chorągiew Mazowiecka ZHP Komenda Hufca Rój Promienistych im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Wyszkowie

CHRIS Turystyka i Rekreacja Magdalena Alchimowicz

 

3

Adres lub lokalizacja miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

Miejscowość Kobyłocha, nieruchomość nr 11 działka nr 4/13, obręb Kobyłocha

Miejscowość Kobyłocha, działka nr 100/3,
obręb Kobyłocha

Miejscowość Kobyłocha, nieruchomość nr 11 działka nr 4/13, obręb Kobyłocha

4

Rok

2018

2018

2018

 

 

4 a

Uchwała o  wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Szczytno na rok 2018

Uchwała nr XLIX/356/2018 Rady Gminy Szczytno z dnia 26.06.2018 r.

Uchwała nr L/360/2018 Rady Gminy Szczytno
z dnia 20.07.2018 r.

Uchwała nr L/360/2018 Rady Gminy Szczytno
z dnia 20.07.2018 r.

Sezon kąpielowy

od 27.06.2018 r. do 26.07.2018 r.

od 16.07.2018 r. do 29.07.2018 r.

od 25.07.2018 r. do 23.08.2018 r.

 

 

4 b

Organizator:

CHRIS Turystyka i Rekreacja Magdalena Alchimowicz

Chorągiew Mazowiecka ZHP Komenda Hufca Rój Promienistych im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Wyszkowie

CHRIS Turystyka i Rekreacja Magdalena Alchimowicz

Nazwa albo imię i nazwisko

j.w.

j.w.

j.w.

Adres

ul. Kilińskiego 8/2

05-500 Piaseczno

Aleja Róż 2 (112,88 km)
07-200 Wyszków

ul. Kilińskiego 8/2

05-500 Piaseczno

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 sierpnia 2018 08:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 360
08 sierpnia 2018 08:55 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
08 sierpnia 2018 08:53 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
08 sierpnia 2018 08:53 (Marcin Gołąb) - Dodanie nowej zakładki.