INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 25 września 2018 r. o możłiwości dokonywania zgłoszeniach kandydatów do pracy w komisjach wyborczych

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Olsztynie I
z dnia 25 września 2018 r.
Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Szczytno obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Olsztynie I informuje, co następuje:
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 27.09.2018 r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno do niżej wymienionych komisji wyborczych:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
- Nr 1, w liczbie 1,
- Nr 4, w liczbie 1,
- Nr 5, w liczbie 2,
- Nr 7, w liczbie 3,
- Nr 11, w liczbie 1,
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
- Nr 1, w liczbie 1,
- Nr 2, w liczbie 1,
- Nr 3, w liczbie 1,
- Nr 4, w liczbie 2,
- Nr 5, w liczbie 1,
- Nr 6, w liczbie 2,
- Nr 7, w liczbie 3,
- Nr 8, w liczbie 2,
- Nr 9, w liczbie 1,
- Nr 10, w liczbie 1,
- Nr 11, w liczbie 1,
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 28.09.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno.
§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
Komisarz Wyborczy w Olsztynie I
Mariusz Paweł Stachowiak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2018 15:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 771
25 września 2018 15:46 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
25 września 2018 15:45 (Marcin Gołąb) - Dodanie nowej zakładki.