INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE I z dnia 21 września 2018 r.

 

 

 

gm. Szczytno

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO
W OLSZTYNIE I

z dnia 21 września 2018 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Olsztynie I przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

sołectwa: Lipowa Góra Wschodnia, Lemany, Marksewo, Stare Kiejkuty, Zielonka

Świetlica wiejska w Lemanch, Lemany 36C, 12-100 Szczytno

 

2

sołectwa: Płozy, Wawrochy

Świetlica wiejska w Płozach, Płozy 37A, 12-100 Szczytno

 

3

osiedle Leśny Dwór, sołectwo Nowe Gizewo

Świetlica wiejska w Leśnym Dworze, Leśny Dwór 54, 12-100 Szczytno

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

4

sołectwa: Dębówko, Jęcznik, Szczycionek

Gminne Przedszkole "Jasia i Małgosi" w Lipowcu, oddział terenowy w Kamionku, Kamionek 25, 12-100 Szczytno

 

5

sołectwa: Korpele, Sędańsk, Sasek Mały, Sasek Wielki, Siódmak

Gminne Przedszkole w Nowinach, Oddział Terenowy w Szczytnie, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

6

sołectwa: Lipowiec, Gawrzyjałki, Niedźwiedzie

Szkoła Podstawowa w Lipowcu, Lipowiec 48, 12-100 Szczytno

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

7

sołectwa: Nowiny, Szymany

Szkoła Podstawowa w Szymanach, Szymany 21, 12-100 Szczytno

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

8

sołectwo Olszyny

Szkoła Podstawowa w Olszynach, Olszyny 30, 12-100 Szczytno

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

9

sołectwo Lipowa Góra Zachodnia

Gminne Przedszkole "Jasia i Małgosi" w Lipowcu, oddział terenowy w Kamionku, Kamionek 1, 12-100 Szczytno

 

10

sołectwa: Czarkowy Grąd, Małdaniec, Piecuchy, Prusowy Borek, Wały, Rudka

Szkoła Podstawowa w Rudce, Rudka 10, 12-100 Szczytno

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

11

sołectwa: Trelkowo, Romany

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Romanach, Romany 20B, 12-100 Szczytno

 

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Olsztynie I najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogąwyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Szczytno najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Komisarz Wyborczy

w Olsztynie I

 

/-/ Mariusz Paweł Stachowiak

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 września 2018 11:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 520
27 września 2018 11:33 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
27 września 2018 11:31 (Marcin Gołąb) - Dodanie nowej zakładki.