Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu programu współpracy gminy Szczytno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

 

 

 

Dotyczy:

 

ogłoszenia konsultacji społecznych projektu programu współpracy gminy Szczytno
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

 

 

               Informujemy, iż trwają prace nad opracowaniem rocznego programu współpracy 
gminy Szczytno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który będzie obowiązywał w 2019 r.
Przygotowano wstępny projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy,
który przedkładamy Państwu do konsultacji.
Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do dnia 31 października 2018 r. - można je składać za
pośrednictwem poczty elektronicznej promocja@ug.szczytno.pl, osobiście w sekretariacie urzędu, lub w pokoju nr 303.
Konsultacji programu dokonujemy na specjalnym druku dostępnym w pliku poniżej.
W poniższym pliku znajduje się również projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu. 
 

 

Sprawę prowadzi:

Monika Kowalska

Tel. 623 25 96

 

  Projekt uchwały

  Formularz konsultacji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2018 12:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 852
16 października 2018 08:00 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
15 października 2018 12:55 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
15 października 2018 12:54 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.