Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych w Gminie Szczytno w 2019 Roku

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH W GMINIE SZCZYTNO  W 2019 r.

MIEJSCOWOŚĆ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

Lipowiec, Lipowiec Mały

2

1

1

1

6

3

1

1

2

1

4

2

Gawrzyjałki, Niedźwiedzie, Pużary

3

4

4

2

7

4

2

2

3

2

5

3

Płozy, Młyńsko, Prusowy Borek

4

5

5

3

8

5

3

5

4

3

6

4

Olszyny, Wikno

7

6

6

4

9

6

4

6

5

4

7

5

Janowo, Sawica, Sędańsk, Siódmak, Wólka Szczycieńska

8

7

7

5

10

7

5

7

6

7

8

6

Dębówko, Kobyłocha, Piece, Trelkowo, Trelkówko, Ulążki

9

8

8

8

13

10

8

8

9

8

12

9

Jęcznik, Lemany, Sasek, Szczycionek

10

11

11

9

14

11

9

9

10

9

13

10

Kaspry,  Ochódno, Wałpusz, Zielonka

11

12

12

10

15

12

10

12

11

10

14

11

Marksewo, Stare Kiejkuty

14

13

13

11

16

13

11

13

12

11

15

12

Nowe Gizewo

15

14

14

12

17

14

12

14

13

14

18

13

Kamionek, Leśny Dwór

16

15

15

15

20

17

15

16

16

15

19

16

Czarkowy Grąd, Lipnik, Małdaniec, Piecuchy, Wały, Wawrochy, Żytkowizna

17

18

18

16

21

18

16

19

17

16

20

17

Rudka

18

19

19

17

22

19

17

20

18

17

21

18

Korpele

21

20

20

18

23

21

18

21

19

18

22

19

Szymany, Nowe Dłutówko

22

21

21

19

24

24

19

22

20

21

25

20

Nowiny, Sasek Mały, Sasek Wielki

23

22

22

23

27

25

22

23

23

22

26

23

Lipowa Góra Zachodnia, Romany

24

25

25

24

28

26

23

26

24

23

27

27

Lipowa Góra Wschodnia

25

26

26

25

29

27

24

27

25

24

28

30

*WORKI Z ODPADAMI NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 6:30 W DNIU ODBIORU

 

RAZ W MIESIĄCU W TERMINACH ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH BĘDĄ RÓWNIEŻ ODBIERANE :

*POPIÓŁ                                                                              *ODPADY ZIELONE

 

Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerami telefonów :

Urząd Gminy w Szczytnie

ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno

tel.(89) 623-25-95

 

PPHU EKO s.c. Roman i Współwłaściciele

ul. Myśliwska 2 i, 11-300 Biskupiec

tel.(89) 715-24-35, 511-105-587

 

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

PSZOK  NOWE GIZEWO 16/1  TERMIN URUCHOMIENIA 31.01.2019r.

tel. 511-105-589

 

PSZOK otwarty będzie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00  oraz w  pierwszą sobotę miesiąca

Mieszkańcy mogą bezpłatnie przekazywać: odpady ulegające biodegradacji, odpady segregowane, popiół, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających od starosty pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych do objętości 2m3, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony.

Warunkiem przyjęcia odpadów jest posiadanie dowodu potwierdzającego wniesienie  opłaty za gospodarowanie odpadów na rzecz Gminy Szczytno, oraz dowodu potwierdzającego tożsamość.

 

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH W GMINIE  SZCZYTNO  W 2019 r.

MIEJSCOWOŚĆ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

Trelkowo, Dębówko, Ulążki, Lemany, Wikno, Kaspry, Ochódno, Małdaniec, Piecuchy

7,21

4,18

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

5,19

2,16,30

14,28

12,25

9,23

Lipowa Góra Zachodnia, Szczycionek, Kamionek, Korpele, Janowo, Sawica, Sędańsk

8,22

5,19

5,19

2,16,30

14,28

11,25

9,23

6,20

3,17

1,15,29

12,26

10,24

Rudka, Prusowy Borek, Wawrochy, Niedźwiedzie, Gawrzyjałki, Pużary, Wały, Żytkowizna, Lipowiec, Lipowiec Mały, Czarkowy Grąd, Lipnik

9,23

6,20

6,20

3,17

2,15,29

12,26

10,24

7,21

4,18

2,16,30

13,27

11,24

zabudowa kolonijna:

Wawrochy nr.: 38;39a;41;41a; 54;43;44;50;47;47a;46;46a;

Gawrzyjałki nr.: 14; 44;45;45a;

50;49;48;48a;43;42;41;40;38;

38a;51;52;56;55;53;53a53b;54

10,24

7,21

7,21

4,18

2,16,30

13,27

11,25

8,22

5,19

3,17,31

14,28

12,27

Młyńsko, Olszyny, Leśny Dwór, Nowe Gizewo

4,18

1,15

1,15,29

12,26

10,24

7,21

5,19

2,16,30

13,27

11,25

8,22

6,20

Romany, Lipowa Góra Wschodnia, Płozy

14,28

11,25

11,25

8,23

6,20

3,17

1,15,29

12,26

9,23

7,21

4,18

2,16,30

Wólka Szczycieńska, Siódmak, Nowiny, Szymany, Nowe Dłutówko, Sasek Wielki,

2,15,29

12,26

12,26

9,23

7,21

4,18

2,16,30

13,27

10,24

8,22

5,19

3,17,31

Trelkówko, Kobyłocha, Piece, Jęcznik, Sasek, Zielonka, Wałpusz, Stare Kiejkuty, Marksewo, Sasek Mały

5,11,26

8,23

8,23

5,20

4,17,31

15,28

13,26

10,23

7,20

5,18

2,15,29

13,28

*POJEMNIKI NA ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 6:30 W DNIU ODBIORU

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Z TERENU GMINY SZCZYTNO ODBĘDZIE SIĘ OSTATNIEGO ROBOCZEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM, t.j.

31.01.2019; 28.02.2019; 29.03.2019; 30.04.2019; 31.05.2019; 28.06.2019; 31.07.2019; 30.08.2019; 30.09.2019; 31.10.2019; 29.11.2019; 31.12.2019.

 

 

* ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 6:30 W DNIU ODBIORU

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2018 09:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 13115
31 grudnia 2018 10:48 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
31 grudnia 2018 10:47 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
31 grudnia 2018 09:14 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.