ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi

od 01-03-2019 r.

Na podstawie art. 6 m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454  z późn. zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, iż Rada Gminy Szczytno w dniu 16 stycznia 2019 roku podjęła Uchwałę Nr IV/37/2019 w sprawie zamiany uchwały nr XXVI/210/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie  wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości stawki  tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wysokości .

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szczytno obowiązują od 01 marca 2019 roku i wynoszą:

W zabudowie jednorodzinnej, dokonano wyboru metody ustalenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od wielkości gospodarstwa domowego:

 

  • 12 zł dla odpadów segregowanych i 24 zł dla odpadów niesegregowanych od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę;
  • 25 zł dla odpadów segregowanych i 50 zł dla odpadów niesegregowanych od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby;
  • 38 zł dla odpadów segregowanych i 76 zł dla odpadów niesegregowanych od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby i więcej.

 

W zabudowie wielorodzinnej (m.in. Wspólnoty mieszkaniowe w Kamionku), opłata będzie naliczana od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi 11 zł za osobę, gdy segregujemy odpady lub 22 zł za osobę, gdy tego nie robimy.

 

od właścicieli nieruchomości segregujących odpady komunalne ustalono  niższą stawkę za pojemnik:

 

a)      o pojemności 0,12 m3  – w wysokości 38 zł;

b)      o pojemności 0,24 m3  – w wysokości 69 zł;

c)      o pojemności 1,1 m3  – w wysokości 150 zł;

d)      o pojemności 2,2 m3  – w wysokości 300 zł;

e)      o pojemności 7 m3  –    w wysokości 750 zł.

 

od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustalono stawkę za pojemnik:

a) o pojemności 0,12 m3  – w wysokości 76 zł;

b) o pojemności 0,24 m3  – w wysokości 138 zł;

c) o pojemności 1,1 m3  – w wysokości 300 zł;

d) o pojemności 2,2 m3  – w wysokości 500 zł,

e) o pojemności 7 m3  – w wysokości 1100 zł.

 

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (tj. szkoły, sklepy, zakłady pracy, miejsca gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza) opłata będzie zależeć od liczby zadeklarowanych pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

 

Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty lub kolejnej zmiany stawki.

            W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno  lub pod nr tel. 89 623 25 95 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 marca 2019 07:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Połomski
Ilość wyświetleń: 4066
22 marca 2019 08:00 (Maciej Połomski) - Zmiana treści zakładki.
22 marca 2019 07:59 (Maciej Połomski) - Dodanie nowej zakładki.