Wójt Gminy Szczytno podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Szczytno

z dnia 23 kwietnia 2019 roku

 

Na  podstawie  art.  16  §  1  ustawy  z  dnia  5  stycznia  2011  r. – Kodeks  wyborczy  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  754,  1000  i  1349)  Wójt Gminy Szczytno  podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

sołectwa: Lipowa Góra Wschodnia, Lemany, Marksewo,

Stare Kiejkuty, Zielonka

Świetlica wiejska w Lemanach, Lemany 36C, 12-100 Szczytno

2

sołectwa: Płozy, Wawrochy

 

Świetlica wiejska w Płozach, Płozy 37A, 12-100 Szczytno

 

3

osiedle Leśny Dwór, sołectwo Nowe Gizewo

Świetlica wiejska w Leśnym Dworze, Leśny Dwór 54, 12-100 Szczytno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

sołectwa: Dębówko, Jęcznik, Szczycionek

Gminne Przedszkole "Jasia i Małgosi" w Lipowcu, oddział terenowy w Kamionku, Kamionek 25, 12-100 Szczytno

5

sołectwa: Korpele, Sędańsk, Sasek Mały, Sasek Wielki, Siódmak

Gminne Przedszkole w Nowinach, Oddział Terenowy w Szczytnie,

ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

sołectwa: Lipowiec, Gawrzyjałki, Niedźwiedzie

Szkoła Podstawowa w Lipowcu, Lipowiec 48, 12-100 Szczytno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

sołectwa: Nowiny, Szymany

Szkoła Podstawowa w Szymanach, Szymany 21, 12-100 Szczytno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8

sołectwo Olszyny

Szkoła Podstawowa w Olszynach, Olszyny 30, 12-100 Szczytno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9

sołectwo Lipowa Góra Zachodnia

Gminne Przedszkole "Jasia i Małgosi" w Lipowcu, oddział terenowy w Kamionku, Kamionek 1, 12-100 Szczytno

10

sołectwa: Czarkowy Grąd, Małdaniec, Piecuchy, Prusowy Borek, Wały, Rudka

Szkoła Podstawowa w Rudce, Rudka 10, 12-100 Szczytno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

11

sołectwa: Trelkowo, Romany

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Romanach, Romany 20B, 12-100 Szczytno

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Olsztynie I najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Szczytno najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Wójt Gminy Szczytno

/-/ Sławomir Wojciechowski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2019 10:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 578
25 kwietnia 2019 10:17 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
25 kwietnia 2019 10:13 (Marcin Gołąb) - Dodanie nowej zakładki.