Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie o dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Olsztynie I

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Szczytno obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Olsztynie I informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 6 maja 2019 r. r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 

- Nr 1, w liczbie 1, 

- Nr 3, w liczbie 1, 

- Nr 5, w liczbie 1, 

- Nr 6, w liczbie 1, 

- Nr 9, w liczbie 1, 

- Nr 10, w liczbie 2, 

- Nr 11, w liczbie 1, 

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 6 maja 2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno.

§ 3

W dniu 6 maja 2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 4

- Nr 7

- Nr 8

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy
w Olsztynie I

 

Mariusz Paweł Stachowiak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2019 15:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 318
30 kwietnia 2019 15:17 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
30 kwietnia 2019 15:17 (Marcin Gołąb) - Dodanie nowej zakładki.