Oferta realizacji zadania publicznego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego Województwa Warmińsko - Mazurskiego pt. „Szkolenie na stopnie w ratownictwie wodnym” z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

I N F O R M A C J  A

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688) przedstawiam ofertę realizacji zadania publicznego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego Województwa Warmińsko - Mazurskiego
pt. „Szkolenie na stopnie w ratownictwie wodnym” z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni, licząc od dnia zamieszczenia przedmiotowej informacji, tj. do 7 czerwca 2019 r.

-   na piśmie (pobierz formularz), pok. 301, lub

-   przesyłając e-mail na adres: promocja@ug.szczytno.pl.

Po rozpatrzeniu tych uwag biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych, zostanie podjęta decyzja  w sprawie wniosku.

W załączeniu uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.

 

 

Sprawę prowadzi:
Monika Kowalska

tel. 623 25 96

promocja@ug.szczytno.pl

 

 

  Oferta

  Druk do uwag

  informacja

  Wyniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 maja 2019 09:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 600
17 czerwca 2019 11:54 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
31 maja 2019 10:21 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
31 maja 2019 09:56 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.