Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI OBJĘTYCH EWIDENCJĄ MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI ORAZ WZÓR EWIDENCJI MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI

WZÓR EWIDENCJI MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI

Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w 2019 roku

 

Nazwa województwa, powiatu i gminy: Warmińsko-Mazurskie, Szczycieński, Szczytno

Informacje dotyczące miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

Informacje o jakości wody1)

POWIATOWA STACJASANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZYTNIE

Aktualizacja

informacji2)

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli3)

 

Uchwała4)

Sezon

kąpielowy5)

Informacje zawarte w uchwale6)

Właściwy

państwowy

inspektor

sanitarny7)

Ocena bieżąca jakości wody

Zakaz kąpieli i zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego

Data

badania

Wynik oceny8)

Przyczyna wydania oceny stwierdzającej nieprzydatność wody do kąpieli

Zakaz

kąpieli9)

Zalecenia

właściwego

państwowego

inspektora

sanitarnego

CHRIS Turystyka

i Rekreacja Magdalena Alchimowicz

Rada Gminy Szczytno z dnia

12 czerwca 2019 r.

Od 24.06.2019 r.

Do 23.07.2019 r.

Rada Gminy Szczytno z dnia

12 czerwca 2019 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczytnie

ul. Skłodowskiej 8 12-100 Szczytno

https://www.sanepid.szczytno.pl/index.php/kontakt

08.07.2019 r.

Woda przydatna do kąpieli

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Chorągiew Mazowiecka ZHP, Hufiec Wyszków

Rada Gminy Szczytno z dnia 12 Czerwca 2019r.

Od 15.07.2019 r.

Do 28.07.2019 r.

Rada Gminy Szczytno z dnia 12 Czerwca 2019r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczytnie

ul. Skłodowskiej 8 12-100 Szczytno

https://www.sanepid.szczytno.pl/index.php/kontakt

08.07.2019 r.

Woda przydatna do kąpieli

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

CHRIS Turystyka

i Rekreacja Magdalena Alchimowicz

Rada Gminy Szczytno z dnia

28 czerwca 2019 r.

Od 24.07.2019 r.

Do 22.08.2019 r.

Rada Gminy Szczytno z dnia

28 czerwca 2019 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczytnie

ul. Skłodowskiej 8 12-100 Szczytno

https://www.sanepid.szczytno.pl/index.php/kontakt

08.07.2019 r.

Woda przydatna do kąpieli

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

                       

 

1)      Dostarczane przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

2)      Wskazanie daty oraz czego dotyczy aktualizacja.

3)      Nazwa i adres miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

4)      Uchwała wyrażająca zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. W kolumnie dla każdego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli należy wpisać „wyznaczono” w przypadku wyznaczenia go w danym roku lub „nie wyznaczono”, jeżeli w danym roku nie zostało wyznaczone uchwałą oraz w przypadku wyznaczenia podać datę i numer uchwały.

5)      Datę należy podać w formacie dzień/miesiąc-dzień/miesiąc oznaczające początek i koniec sezonu kąpielowego.

6)      Informacje zawarte w uchwale o wyrażeniu zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268). Zamiast wprowadzania tych informacji można dołączyć hiperłącze lub link do dokumentu.

7)      Wskazanie nazwy, adresu oraz danych kontaktowych (telefon, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli.

8)      Woda przydatna do kąpieli albo woda nieprzydatna do kąpieli.

9)      Wskazanie daty, czasu trwania, przyczyny.

 

  Informacja o jakości wody

  Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lipca 2019 13:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 245
25 lipca 2019 13:36 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
25 lipca 2019 13:35 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
25 lipca 2019 13:33 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.