Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r

 

 

INFORMACJA

 

KOMISARZA WYBORCZEGO

W OLSZTYNIE I

z dnia 11 września 2019 r.

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Olsztynie I przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

sołectwa: Lipowa Góra Wschodnia, Lemany, Marksewo, Stare Kiejkuty, Zielonka

Świetlica wiejska w Lemanach, Lemany 36C, 12-100 Szczytno

2

sołectwa: Płozy, Wawrochy

Świetlica wiejska w Płozach, Płozy 37A, 12-100 Szczytno

3

osiedle Leśny Dwór, sołectwo Nowe Gizewo

Świetlica wiejska w Leśnym Dworze, Leśny Dwór 54, 12-100 Szczytno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

sołectwa: Dębówko, Jęcznik, Szczycionek

Gminne Przedszkole "Jasia i Małgosi" w Lipowcu, oddział terenowy w Kamionku,
Kamionek 25, 12-100 Szczytno

5

sołectwa: Korpele, Sędańsk, Sasek Mały, Sasek Wielki, Siódmak

Gminne Przedszkole w Nowinach, Oddział Terenowy w Szczytnie,
ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

sołectwa: Lipowiec, Gawrzyjałki, Niedźwiedzie

Szkoła Podstawowa w Lipowcu, Lipowiec 48, 12-100 Szczytno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

sołectwa: Nowiny, Szymany

Szkoła Podstawowa w Szymanach, Szymany 21, 12-100 Szczytno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8

sołectwo Olszyny

Szkoła Podstawowa w Olszynach, Olszyny 30, 12-100 Szczytno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9

sołectwo Lipowa Góra Zachodnia

Gminne Przedszkole "Jasia i Małgosi" w Lipowcu, oddział terenowy w Kamionku,
Kamionek 1, 12-100 Szczytno

10

sołectwa:   Czarkowy   Grąd,   Małdaniec, Piecuchy, Prusowy Borek, Wały, Rudka

Szkoła Podstawowa w Rudce, Rudka 10, 12-100 Szczytno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

11

sołectwa: Trelkowo, Romany

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Romanach,
Romany 20B, 12-100 Szczytno

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1)     całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2)     całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Olsztynie I najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1)     całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2)     całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5)     o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Szczytno najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

                                          Komisarz Wyborczy

                                         w Olsztynie I

                                                                                                                          /-/

                                                                                                         Mariusz Paweł Stachowiak 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 września 2019 08:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 307
24 września 2019 08:28 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
24 września 2019 08:27 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
10 września 2019 08:34 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.