Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych w Gminie Szczytno w 2020 Roku

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH W GMINIE  SZCZYTNO  OD 01.01.2020 DO 31.08.2020 r.

MIEJSCOWOŚĆ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

Trelkowo, Dębówko, Ulążki, Lemany, Wikno, Kaspry, Ochódno, Małdaniec, Piecuchy                PON I

7; 20

3; 17

2; 16; 30

14, 27

11; 25

8; 22

6; 20

3; 17; 31

Lipowa Góra Zachodnia, Szczycionek, Kamionek, Korpele, Janowo, Sawica, Sędańsk                WT I

7; 21

4; 18

3; 17; 31

14; 28

12; 26

9; 23

7; 21

4; 18

Rudka, Prusowy Borek, Wawrochy,  Gawrzyjałki, Pużary, Wały, Żytkowizna, Lipowiec, Lipowiec Mały, Czarkowy Grąd, Lipnik          ŚR I

8; 22

5; 19

4; 18

1; 15; 29

13; 27

10; 24

8; 22

5; 19

zabudowa kolonijna:

Wawrochy nr.: 38;39a;41;41a; 54;43;44;50;47;47a;46;46a;

Gawrzyjałki nr.: 14; 44;45;45a;

50;49;48;48a;43;42;41;40;38;

38a;51;52;56;55;53;53a53b;54

 Niedźwiedzie;           CZ I              

9; 23

6; 20

5; 19

2; 16; 30

14; 28

10; 25

9; 23

6; 20

Młyńsko, Olszyny, Leśny Dwór, Nowe Gizewo

                              PT II

3; 17; 31

14; 28

13; 27

10; 24

8; 22

5; 19

3; 17; 31

14; 28

Romany, Lipowa Góra Wschodnia, Płozy PON II

13; 27

10; 24

9; 23

6; 20

4; 18

1; 15; 29

13; 27

10; 24

Wólka Szczycieńska, Siódmak, Nowiny, Szymany, Nowe Dłutówko, Sasek Wielki,                   WT II

14; 28

11; 25

10; 24

7; 21

5; 19

2; 16; 30

14; 28

11; 25

Trelkówko, Kobyłocha, Piece, Jęcznik, Sasek, Zielonka, Wałpusz, Stare Kiejkuty, Marksewo, Sasek Mały                      PT I

10; 25

7; 22

6; 21

3; 18

2; 15; 29

12; 27

10; 25

7; 22

*POJEMNIKI NA ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 6:30 W DNIU ODBIORU

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Z TERENU GMINY SZCZYTNO ODBĘDZIE SIĘ OSTATNIEGO ROBOCZEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM, t.j.

31.01.2020; 28.02.2020; 31.03.2020; 30.04.2020; 30.05.2020; 30.06.2020; 31.07.2020; 31.08.2020;

 

* ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 6:30 W DNIU ODBIORU


HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH W GMINIE SZCZYTNO  OD 01.01.2020 DO 31.08.2020 r.

MIEJSCOWOŚĆ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

Lipowiec, Lipowiec Mały

2

3

2

1

4

1

1

3

Gawrzyjałki, Niedźwiedzie, Pużary

3

4

3

2

5

2

2

4

Płozy, Młyńsko, Prusowy Borek

4

5

4

3

6

3

3

5

Olszyny, Wikno

7

6

5

6

7

4

6

6

Janowo, Sawica, Sędańsk, Siódmak, Wólka Szczycieńska

8

7

6

7

8

5

7

7

Dębówko, Kobyłocha, Piece, Trelkowo, Trelkówko, Ulążki

9

10

9

8

11

8

8

10

Jęcznik, Lemany, Sasek, Szczycionek

10

11

10

9

12

9

9

11

Kaspry,  Ochódno, Wałpusz, Zielonka

13

12

11

10

13

10

10

12

Marksewo, Stare Kiejkuty

14

13

12

14

14

12

13

13

Nowe Gizewo  Lewa  strona  (droga z SZCZYTNO w kierunku RUDKI)

15

14

13

15

15

15

14

14

Nowe Gizewo  Prawa  strona (droga z SZCZYTNO w kierunku RUDKI oraz nieruchomości położone w kierunku Zabiele i Wielbark)

16

14

16

16

18

16

15

17

Kamionek, Leśny Dwór

17

17

17

17

19

17

16

18

Czarkowy Grąd, Lipnik, Małdaniec, Piecuchy, Wały, Wawrochy, Żytkowizna

20

18

18

20

20

18

17

19

Rudka Lewa strona od Szczytna

21

19

19

21

21

19

20

20

Rudka Prawa strona od Szczytna

22

20

20

22

22

22

21

21

Korpele

23

21

23

23

25

23

22

24

Szymany, Nowe Dłutówko

24

24

24

24

26

24

23

25

Nowiny, Sasek Mały, Sasek Wielki

27

25

25

27

27

25

24

26

Lipowa Góra Zachodnia, Romany

28

26

26

28

28

26

27

27

Lipowa Góra Wschodnia

28

27

27

29

29

29

28

28

*WORKI Z ODPADAMI NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 6:30 W DNIU ODBIORU

Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerami telefonów :

  • Urząd Gminy w Szczytnie ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, tel.(89) 623-25-95                                                                                                                                                                                           
  • GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH PSZOK  NOWE GIZEWO 16/1, tel. 511-105-589, TERMIN URUCHOMIENIA 31.01.2020r. PSZOK otwarty będzie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do15.00,  oraz w  pierwszą sobotę miesiąca. Mieszkańcy mogą bezpłatnie przekazywać: odpady ulegające biodegradacji, odpady 
  • segregowane, popiół, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych  prac niewymagających od starosty pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych do objętości 1m3, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony.

    Warunkiem przyjęcia odpadów jest posiadanie dowodu potwierdzającego wniesienie  opłaty za gospodarowanie odpadów na rzecz Gminy Szczytno, oraz dowodu potwierdzającego tożsamość.

  • PPHU EKO s.c. Roman i Współwłaściciele, ul. Myśliwska 2 i, 11-300 Biskupiec, tel.(89) 715-24-35, 511-105-587


RAZ W MIESIĄCU W TERMINACH ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH BĘDĄ RÓWNIEŻ ODBIERANE:                                                                  

  *POPIÓŁ                              *ODPADY ZIELONE                      *ODPADY KUCHENNE                                                                                                                                      

     

  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH W GMINIE SZCZYTNO OD 01.01.2020 DO 31.08.2020 r.        

  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH W GMINIE SZCZYTNO OD 01.01.2020 DO 31.08.2020 r.

  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W GMINIE SZCZYTNO OD 01.09.2020 DO 31.12.2020 r.

                          

                                                                                                                                                                      

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 stycznia 2020 12:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 15727
04 września 2020 15:22 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
03 stycznia 2020 09:26 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
03 stycznia 2020 09:20 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.