Dotacja celowa z budżetu Gminy Szczytno na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Szczytno

 

 

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU GMINY SZCZYTNO NA REALIZACJE INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH OCHRONIE POWIETRZA, POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH LUB LOKALACH MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY SZCZYTNO - WZORY DRUKÓW

Urząd Gminy Szczytno informuje, iż w terminie od 3 lutego do 29 lutego 2020r.:

1) osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2) osoby fizyczne będące najemcami, właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych;

3) wspólnoty mieszkaniowe;

mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Szczytno.

W tym celu, po zapoznaniu się z załączonymi do niniejszej informacji dokumentami, należy we wskazanym terminie -  złożyć  pisemny wniosek do Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, Biuro Obsługi Interesanta (parter budynku Urzędu Gminy Szczytno) – wykorzystując załączone do informacji formularze.

W przypadku znacznej liczby wniosków – decyduje moment wpływu do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Szczytno.

 

  Wniosek o udzielenie dotacji

  oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością

  Zgoda na modernizacje systemu ogrzewania

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 stycznia 2020 08:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 1411
20 stycznia 2020 08:25 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
20 stycznia 2020 08:23 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
20 stycznia 2020 08:22 (Marcin Gołąb) - Dodanie nowej zakładki.