Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

 

 


 

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Szczytno nr 31/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób informuję, że wyniki otwartego konkursu przedstawiają się następująco:

 

1) W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana dotacja

1.

Gminny Klub Sportowy Szczytno

GieKSa 2020

50.000 zł

2.

Stowarzyszenie Sportowe Mazury

Adrenaline.pl Triathlon Szczytno 2020

4.000 zł

3.

Stowarzyszenie Sportowe Mazury

Trenuj

z Mistrzem

23.000 zł

4.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze

Szkolenie na stopnie

w ratownictwie wodnym

3.000 zł

5.

Policyjny Klub Sportowy "Gwardia" Szczytno

Podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży w drodze systematycznej pracy szkoleniowej - wychowawczej w różnych dyscyplinach sportu, organizacja rywalizacji sportowej w boksie

5.000 zł

 

2) W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana dotacja

1.

Fundacja Sumus

Organizacja zajęć fitness i jogi dla mieszkańców gminy Szczytno

4.500 zł

2.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie

Ruch to zdrowie

3.000 zł

3.

Stowarzyszenie Płozytywni

Porady Płozytywnej Brygady 2 - pierwsza pomoc, onkologia i tygiel kulinarny

3.350 zł

4.

Fundacja Kreolia

Kuźnia  Talentów w Gminie Szczytno

10.000 zł

 

3) W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana dotacja

1.

Stowarzyszenie Pozytywne Inicjatywy

Pozytywne Inicjatywy

0 zł

2.

Fundacja Sumus

Smaki Mazur - warsztaty kulinarne

3.000 zł

3.

Stowarzyszenie Płozytywni

Warsztatownia talentów

1.700 zł

4.

Przyjaciół Wsi Płozy

Projekt integracja

2.500 zł

5.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie

Rozwój przez kulturę

3.000 zł

6.

Stowarzyszenie Pod Lipą

Łączenie pokoleń

4.000 zł

7.

Stowarzyszenie "Taka Rudka"

Aktywna Rudka II

2.800 zł

8.

Stowarzyszenie "Pozytywnie i do przodu"

Muzyka świąt - wielkie kolędowanie w Gminie Szczytno

2.000 zł

 

4) W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana dotacja

1.

Stowarzyszenie Pozytywne Inicjatywy

Pomoc żywnościowa 2020

1.200 zł

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2020 08:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 748
18 lutego 2020 08:26 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
18 lutego 2020 08:25 (Marcin Gołąb) - Dodanie nowej zakładki.