Wykaz Przeprowadzonych Kontroli Zewnętrznych lata 2006-2012

REJESTR KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH
na podstawie książki kontroli zewnętrznych Urzędu Gminy Szczytno
stan na dzień 16 października 2012 rok

L.p. Okres kontroli Podmiot kontrolujący Zakres kontroli
1 marzec-kwiecień 2006 r. Najwyższa Izba Kontroli del. Olsztyn

realizacja zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitarnej w latach 2003-2005

2 maj sierpień 2006 r. ZUS OLSZTYN kontrola problemowa zagadnień ubezpieczeniowych
3 wrzesień 2007 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski kontrola ewidencji działalności gospodarczej
4 wrzesień 2007 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski przegląd techniczny utrzymania i konserwacji sprzętu OC oraz
warunków magazynowania sprzętu
5 październik 2007 r. Najwyższa Izba Kontroli del. Olsztyn  działania podejmowane w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych
6 styczeń – luty 2008 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  kompleksowa kontrola gospodarki finansowej gminy
7 marzec  2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Warmiński-Mazurskiego rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie remontu remizy strażackiej w Olszynach
8 lipiec 2008 r.  Najwyższa Izba Kontroli del. Olsztyn  aktualizacja stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez organy
gospodarujące mieniem stanowiącym zasób nieruchomości Skarbu
Państwa, gminny zasób nieruchomości i mienia gminy
9 październik 2008 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski realizacja zadań obronnych w gminie Szczytno
10 luty 2009 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski kontrola gospodarki finansowej w zakresie wykorzystania dotacji i
wykonania dochodów
11 marzec 2009 r. Urząd Marszałkowski Województwa Warmiński-Mazurskiego rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie remontu remizy
strażackiej w Trelkowie
12 marzec 2009 r. Państwowa Inspekcja Pracy w Olsztynie prawna ochrona pracy
13 listopad 2009 r. Urząd Marszałkowski Województwa Warmiński-Mazurskiego rozliczenie dotacji celowej z Samorz. Progr. Wsparcia dla OSP Olszyny
14 marzec 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Warmiński-Mazurskiego dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013 inwestycji: „Budowa
kompleksu sportowego w miejscowości Lipowiec, gmina Szczytno w
ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012”
15 czerwiec – lipiec 2010 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski rzeczowa i finansowa realizacja zadań pn. „Przewbudowa drogi  
gminnej 19603N Olszyny-Wawrochy etap II w ramach NPPDL 2008-
2011”
16 luty 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa
Warmiński-Mazurskiego
kontrola projektu w ramach PROW 2007-2013
17 kwiecień – czerwiec 2011 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie kompleksowa kontrola gospodarki finansowej gminy
18 maj 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa
Warmiński-Mazurskiego
kontrola trwałości projektu RPWM 03.01-28-003/09
19 wrzesień 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski kontrola problemowa dofinansowania kosztów kształcenia
młodocianych pracowników
20 listopad 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski kontrola problemowa z ewidencji ludności i dowodów osobistych
21 grudzień 2011 r. WFOŚ i GW w Olsztynie kontrola dokumentacji dofinansowania kosztów usuwania materiałów
zawierających azbest z posesji prywatnych z terenu gminy
22 marzec 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa
Warmiński-Mazurskiego
kontrola operacji PROW 2007-2013
23 sierpień 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Kontrola projektu realizowanego w ramach NPPDL z budżetu państwa
nr 15/10
24 wrzesień 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa
Warmiński-Mazurskiego
kontrola celu projektu realizowanego w ramach PROW 2007-2013,
OW-PROW-0744-1-39/09
25 wrzesień 2012 r. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Szczytnie
kontrola świetlic wiejskich na terenie Gminy
26 październik 2012 r. Archiwum Państwowe w Olsztynie kompleksowa kontrola Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Szczytno

  Sporządził: Sekretarz Gminy Szczytno – Kamil Maliszewski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 maja 2016 11:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Gers
Ilość wyświetleń: 1232
10 maja 2016 11:48 (Łukasz Gers) - Zmiana treści zakładki.
10 maja 2016 11:03 (Łukasz Gers) - Dodanie nowej zakładki.