Strategia Rozwoju Ziemi Szczycieńskiej do roku 2020

Strategia Ziemi Szczycieńskiej do roku 2020 została przyjęta Uchwałą Nr XV/103/2015 Rady Gminy Szczytno z dnia 30 listopada 2015 r. Dokument powstał w wyniku współpracy samorządów lokalnych z obszaru Ziemi Szczycieńskiej i jest wyrazem troski o jak najlepsze wykorzystanie szans, które wynikają z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, ale również z realizacji polityk rozwoju: krajowej i regionalnej.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lipca 2016 11:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 1178
22 lipca 2016 11:19 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.
22 lipca 2016 11:19 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.
22 lipca 2016 11:18 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.