Plan Gospodarki Niskoemisyjnej do roku 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został przyjęty Uchwałą Nr XIII/85/2015 Rady Gminy Szczytno z dnia 28 września 2015 r. Dokument swym zasięgiem obejmuje obszar Gminy Szczytno oraz gmin z terenu powiatu szczycieńskiego, mrągowskiego oraz nidzickiego. Jego celem jest wskazanie kierunków i sposobów zrównoważonego oraz niskoemisyjnego rozwoju gmin w perspektywie do roku 2020.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lipca 2016 11:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 772
22 lipca 2016 11:19 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
22 lipca 2016 11:08 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
22 lipca 2016 11:06 (Marcin Gołąb) - Dodanie nowej zakładki.