Oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016.239) pod nazwą „Szkolenie na stopnie w Ratownictwie Wodnym”.

I N F O R M A C J A

Realizując zapis art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016.239) informuje, iż w dniu 10 października 2016 r. wpłynęła oferta Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego, na realizację zadania: „Szkolenie na stopnie w Ratownictwie Wodnym”.
Termin realizacji zadania: od 08 października 2016 r. do28 października 2016 r.
W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi do Urzędu Gminy w Szczytnie:
 na piśmie ( Pobierz Formularz ), pok. 303, lub
 przesyłając e-mail na adres: turystyka@ug.szczytno.pl.
Po rozpatrzeniu tych uwag biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych, zostanie podjęta decyzja w sprawie wniosku.
Decyzja w sprawie oferty jest jawna.


Sprawę prowadzi:
Monika Dąbkowska


Oferta

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 października 2016 13:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 327
02 grudnia 2016 14:23 (Łukasz Gers) - Zmiana treści zakładki.
14 października 2016 13:30 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
14 października 2016 13:24 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.