Wybory Ławników 2019 (2019)

Wybierz rok

INFORMACJA z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zasadach zgłaszania Radzie Gminy Szczytno kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Szczytnie na kadencję 2020 -2023.

Na podstawie art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. nr 2019 r., poz. 52, z późn. zm.) w związku z upływającym w dniu 30 czerwca 2019 r. terminem zgłaszania Radzie Gminy Szczytno kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Szczytnie informuję, iż: Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania...