Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek Pana Leszka Śmieszalskiego, zam. ul. Komandorska 25, 80-299 Gdańsk występującego jako pełnomocnik firmy P4 sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr SCT1001B na terenie działki nr 242/3 obręb geodezyjny Szymany, gm. Szczytno
O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017 r, poz. 1073 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia,

o wszczęciu na wniosek Pana Leszka Śmieszalskiego, zam. ul. Komandorska 25, 80-299 Gdańsk występującego jako pełnomocnik firmy P4 sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr SCT1001B na terenie działki nr 242/3 obręb geodezyjny Szymany, gm. Szczytno.

 

            W związku z tym wyjaśniam, że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona  możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia (informacja w pok. Nr 105, Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno) w godz. 730 – 15 30, sprawę prowadzi Paweł Olesiński).

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.02.2018
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paweł Olesiński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2018 10:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 720
01 marca 2018 10:12 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2018 10:11 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [rrba673342018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2018 10:09 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)