Aktualności

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, reprezentowanego przez pełnomocnika Usługi Projektowe Maciej Paliński, ul. Barcza 10/53, 10-685 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Stacji Przeładunkowej Odpadów w miejscowości Trelkow

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

 

 

Wójt Gminy Szczytno

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, reprezentowanego przez pełnomocnika Usługi Projektowe Maciej Paliński, ul. Barcza 10/53, 10-685 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Stacji Przeładunkowej Odpadów w miejscowości Trelkowo. Lokalizacja inwestycji: działka nr 100/12, 102/3, 100/20 obręb Trelkowo, gmina Szczytna”. Przedsięwzięcie zalicza się do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, pokój nr 104 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.08.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy Szczytno
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Wojcieszek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 września 2018 11:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 655
03 września 2018 11:23 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)