Plan Sesji

Wybierz rok

XLIV Sesja Rady Gminy Szczytno VII kadencji

Nasz znak: BR.0002.2.2018 Data: 6 marca 2018 r. Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz.1875) zwołuję XLIV sesję Rady Gminy Szczytno VII kadencji na dzień 6 marca 2018 r. (wtorek) na godzinę 1400 Obrady odbędą się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Szczytno Proponowany...

XLIII Sesja Rady Gminy Szczytno

Nasz znak: BR.0002.1.2018 Data: 24 stycznia 2018 r. Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz.1875) zwołuję XLIII sesję Rady Gminy Szczytno VII kadencji na dzień 31 stycznia 2018 r.(środa) na godzinę 14.00 Obrady odbędą się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Szczytno Proponowany...