Plan Sesji

IV Sesja Rady Gminy Szczytno VIII kadencji

Nasz znak: BR.0002.4.2018                                                                                      Data: 9 stycznia 2019 r.

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm.) zwołuję

IV sesję Rady Gminy Szczytno VIII kadencji

na dzień 16 stycznia (środa) 2019 r. na godzinę 11:00

Obrady odbędą się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Szczytno

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwał:

4.1    w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/210/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności;

4.2    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029;

4.3    w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytno na 2019 rok;                                                                                                               

        5.Pisemne interpelacje i zapytania radnych.                                                                                                                              6.Zapytania, wnioski, sprawy różne.                                                                                                                                            7.Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szczytno

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                            Zbigniew Woźniak     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej na czas związany z wykonywaniem funkcji w organach rady (art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. 2018  poz. 994 z późn.zm.)

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.01.2019
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy Szczytno
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Martyna Karpińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2019 14:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Martyna Karpińska
Ilość wyświetleń: 448
09 stycznia 2019 14:39 (Martyna Karpińska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2019 14:39 (Martyna Karpińska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2019 14:38 (Martyna Karpińska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)