Plan Sesji

V Sesja Rady Gminy Szczytno VIII kadencji

Nasz znak: BR.0002.5.2019                                                                                                                  Data: 20 lutego 2019 r.

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm.) zwołuję

V sesję Rady Gminy Szczytno VIII kadencji

na dzień 28 lutego (czwartek) 2019 r. na godzinę 11:30

Obrady odbędą się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Szczytno

W dniu sesji o godz. 10:30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Szczytno

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwał:

4.1    w sprawie zmiany przyjętego Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży;

4.2    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Szczytno w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom Gminy Szczytno w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Szczytno;

4.3    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Szymany, Gmina Szczytno;

4.4    w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Nowe Gizewo, Gmina Szczytno;

4.5    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029;

4.6    w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytno na 2019 rok

      5.Pisemne interpelacje i zapytania radnych.

      6.Zapytania, wnioski, sprawy różne.

      7.Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szczytno

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                            Zbigniew Woźniak    

 

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej na czas związany z wykonywaniem funkcji w organach rady (art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. 2018  poz. 994 z późn.zm.)

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lutego 2019 08:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Martyna Karpińska
Ilość wyświetleń: 311
19 kwietnia 2019 11:36 (Martyna Karpińska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lutego 2019 08:10 (Martyna Karpińska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)