Plan Sesji

VI Sesja Rady Gminy Szczytno VIII kadencji

Nasz znak: BR.0002.3.2019                                                                                                                  Data: 20 marca 2019 r.

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506) zwołuję

VI sesję Rady Gminy Szczytno VIII kadencji

na dzień 28 marca (czwartek) 2019 r. na godzinę 14:00

Obrady odbędą się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Szczytno

W dniu sesji o godz 13:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Szczytno

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwał:

4.1    w sprawie wyrażenia / niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku;

4.2    w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Sławomira Ł. na działalność Wójta Gminy Szczytno;

4.3    w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne;

4.4    w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytno na rok 2019;

4.5    w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Lipowa Góra Zachodnia, gmina Szczytno;

4.6    w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                    w części obrębu geodezyjnego Zielonka, gmina Szczytno;

4.7    w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Nowe Gizewo, gmina Szczytno;

4.8    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029;

4.9    w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytno na 2019 rok;

       5.Pisemne interpelacje i zapytania radnych.

       6.Zapytania, wnioski, sprawy różne.

       7.Zakończenie obrad.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczytno

                                                                                                                                                                    

                                                                 Edward Lenarciak

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej na czas związany z wykonywaniem funkcji w organach rady (art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. 2019  poz. 506)

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 kwietnia 2019 11:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Martyna Karpińska
Ilość wyświetleń: 309
19 kwietnia 2019 11:36 (Martyna Karpińska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 kwietnia 2019 11:12 (Martyna Karpińska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 kwietnia 2019 11:11 (Martyna Karpińska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)