Plan Sesji

X Sesja Rady Gminy Szczytno VIII kadencji

Nasz znak: BR.0002.7.2019                                                                                                   Data: 18 czerwca 2019 r.

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506) zwołuję

 

X sesję Rady Gminy Szczytno VIII kadencji

na dzień 28 czerwca 2019 r. (piątek) na godzinę 12:00

Obrady odbędą się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Szczytno

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwał:

4.1    w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Szczytnie i w Olsztynie na kadencję 2020-2023;

4.2    w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczytno i określenia granic ich obwodów, obowiązującego od dnia 1 września 2019 roku;    

4.3    w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne;

4.4    w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Szczytno na rok 2019;

4.5    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029;

4.6    w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytno na 2019 rok;

5.Pisemne interpelacje i zapytania radnych.

6.Zapytania, wnioski, sprawy różne.

7.Zakończenie obrad.

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Szczytno

                                                                                                                               /-/                                          

                                                                                                                    Zbigniew Woźniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej na czas związany z wykonywaniem funkcji w organach rady (art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. 2019  poz. 506)

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2019 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Martyna Karpińska
Ilość wyświetleń: 178
04 lipca 2019 09:40 (Martyna Karpińska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 czerwca 2019 14:56 (Martyna Karpińska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)