Aktualności

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2268 z późn. Zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu rekreacyjno- wędkarskiego dz. nr ew. 100/3 obręb Kobyłocha gm. Szczytno, pow. Szczycieński, woj. Warmińsko-mazurskie.

Państwowe Gospodarstwo Ostrołęka, dnia 11.07.2019 r. Wodne Wody Polskie Znak: BI.ZUZ.5.421.150.2019.JT ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2268 z późn. Zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne w...

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

RR-OP.6220.9.2019 Szczytno, dnia 04 lipca 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14...

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn.zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, reprezentowanej przez Pana Roberta Dwurznika, postępowania administracyjnego w sprawie wydania

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Znak sprawy: RR-BA.6733.24.2019 Szczytno, dnia 08 lipca 2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn.zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Nexera Sp,. z o.o., reprezentowanej przez Pana Radosława Borawskiego, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu loka

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Znak sprawy: RR-BA.6733.22.2019 Szczytno, dnia 08 lipca 2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak:RR-BA.6733.16.2019 Szczytno, dnia 05.07.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania...

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

Znak sprawy: RR-AB.6733.13.2019 Szczytno, dnia 05 lipca 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wójt...

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

Znak sprawy: RR-AB.6733.14.2019 Szczytno, dnia 08 lipca 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) ...

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Małdaniec, Niedźwiedzie, Wawrochy gmina Szczytno oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Siódmak, gmina Szczytno

Szczytno dn. 08.07.2019 r. OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Małdaniec, Niedźwiedzie, Wawrochy gmina Szczytno oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Siódmak, gmina Szczytno ...

Informacja o zamknięciu przejazdu kolejowego nr 219 w ciągu ul. Podleśnej w mieście Szczytno od 11.07.2019 godzina 8:00 do 15.07.2019 godzina 18:00

Pisz, 05.07.2019 r. LK219/PAr/02/05.07.2019 Starostwo Powiatowe w Szczytnie ul. Henryka Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno W związku przejazdem maszyny torowej na linii kolejowej nr 219 Szczytno-Ełk DOMOST Sp. z o.o. informuje o zamknięciu przejazdu kolejowego w km 46,624 w ciągu ul. Podleśnej w mieście Szczytno. Zamknięcie przejazdu...

Informacja o przedłużeniu zamknięcia przejazdu kolejowego w relacji Olszyny-Gawrzyjałki do dnia 12.07.2019 r.

Pisz, 05.07.2019 r. LK219/PAr/01/05.07.2019 Starostwo Powiatowe w Szczytnie ul. Henryka Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno W związku z pracami remontowymi na linii kolejowej nr 219 Szczytno-Ełk, DOMOST Sp. z o.o. informuje o przedłużeniu zamknięcia przejazdu kolejowego w km 53,153 na drodze gminnej relacji Olszyny-Gawrzyjałki. Zamknięcie...