Aktualności (2018)

Wybierz rok

Konsultacje społeczne projektu „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczytno na lata 2019-2023”.

Informujemy, iż trwają prace nad opracowaniem „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczytno na lata 2019-2023” Przygotowano wstępny projekt uchwały Rady Gminy Szczytno, który przedkładamy Państwu do konsultacji. Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do dnia 31 grudnia 2018 r. Można je składać...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Tomasza Płocharczyka, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 782/3 w obrębie geodezyjnym Lipowiec, gm. Szczytno.

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz