Aktualności (2019)

Wybierz rok

Informacja o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera w celu wspólnej realizacji projektu dla Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Szczytno, dnia 31.12.2019 r. Informacja o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera w celu wspólnej realizacji projektu dla Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Na podstawie art. 33 ust

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o ponownym rozpatrzeniu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A., reprezentowanej przez Pana Tomasza Kraweć

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Znak sprawy: RR-BA.6733.11.2019 Szczytno, dnia 27 grudnia 2019 r.

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o ponownym rozpatrzeniu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A., reprezentowanej przez Pana Tomasza Kraweć

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Znak sprawy: RR-BA.6733.10.2019 Szczytno, dnia 27 grudnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek spółki ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Olsztynie, reprezentowanej przez Pana Roberta Dwurznika

Znak sprawy: RR-AB.6733.28.2019 Szczytno, dnia 24 grudnia 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, reprezentowanej przez Pana Ryszarda Juszczaka

Znak sprawy: RR-AB.6733.29.2019 Szczytno, dnia 24 grudnia 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla