Aktualności (2016)

Wybierz rok

Wójt Gminy Szczytno ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony dotyczący sprzedaży majątku ruchomego

Na podstawie art. art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.-Dz.U. z 2016, poz. 446, z późn. zm.), Wójt Gminy Szczytno informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży 1. Data ogłoszenia przetargu: 23 listopada 2016 r. 2. Miejsce i termin składania...