Aktualności (2019)

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, reprezentowanej przez Pana Ryszarda Juszczaka

Znak sprawy: RR-AB.6733.27.2019 Szczytno, dnia 06 grudnia 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Gminy Szczytno, reprezentowanej przez Pana Waldemara Matysiaka, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak

Znak sprawy: RR-AB.6733.26.2019 Szczytno, dnia 06 grudnia 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Wawrochach

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Szymanach

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Szczytno nr 178/2019 z dnia 06.12.2019 r. Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – proje