Aktualności (2019)

Wybierz rok

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Rudce

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Szczytno nr 177/2019 z dnia 06.12.2019 r. Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – proje

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Olszynach

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Szczytno nr 176/2019 z dnia 06.12.2019 r. Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – proje

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów : Szkoły Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Lipowcu

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Szczytno nr 175/2019 z dnia 06.12.2019 r. Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – proje

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, reprezentowanej przez Pana Ryszarda Juszczaka

Znak sprawy: RR-AB.6733.29.2019 Szczytno, dnia 27 listopada 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym