Aktualności (2016)

Wybierz rok

Ogłoszenia konsultacji społecznych projektu programu współpracy gminy Szczytno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

Informujemy, iż trwają prace nad opracowaniem rocznego programu współpracy gminy Szczytno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który będzie obowiązywał w 2017 r. Przygotowano wstępny projekt uchwały w sprawie przyjęcia...

Wójt Gminy Szczytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości w obrębie Liopowiec

Na podstawie § 6 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie n/w nieruchomości: