Aktualności

Wybierz rok

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wydzielonej linii oświetlenia drogowego, na terenie działek nr 114, 137/12, 167, 427 w obrębie geodezyjnym Olszyny, gm. Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wy

Obwieszczenie SKO

Treść obwiezczenia dostępna w załączeniu