Aktualności

Wybierz rok

Z A W I A D O M I E N I E

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Zlewni w Białymstoku Ul. J. K. Branickiego 17A 15-085 Białystok Znak: BI.RUZ.421.8.2019.MC ZAWIADOMIENIE Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku zawiadamia o wszczęciu na wniosek PKP Polskie Linie Kole

Ogłoszenie o naborze na rzeczoznawcę do szacowania wartości rynkowej zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi, zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku ze zwalczaniem z urzędu choroby zakaźnej.

Szczytno, dnia 05 kwietnia 2019 r. Wójt Gminy Szczytno ogłasza nabór na rzeczoznawcę do szacowania wartości rynkowej zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi, zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku ze zwalczaniem z urzędu choroby...