Aktualności

Wybierz rok

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU GMINY SZCZYTNO NA REALIZACJE INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH OCHRONIE POWIETRZA, POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH LUB LOKALACH MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY SZCZYTNO - WZORY DRUKÓW

Urząd Gminy Szczytno informuje, iż w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2019r.: 1) osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 2) osoby fizyczne będące najemcami, właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych; 3)...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZYTNO PROWADZONEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA: „BUDOWIE ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1 MW WRAZ Z DROGAMI DOJAZDOWYMI ORAZ PRZYŁĄCZEM DO KRAJOWEJ SIECI ENERGETYCZNEJ I ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, NIEZBĘDNYMI DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA. ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA USADOWIONA BĘDZIE W GMINIE SZCZYTNO, OBRĘB ROMANY, NIERUCHOMOŚĆ NUMER 168/2”

OBWIESZCZENIE Działają na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...