Aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa systemu nawadniania deszczowni stałej zasilanej ze studni głębinowych na terenie istniejącej szkółki leśnej Dębówko działka nr 3373/1, 3381/1 Gmina Szczytno"
ZAWIADOMIENIE

 

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

zawiadamiam,

            o wszczęciu na wniosek pełnomocnika Pana Bartosza Sowy, ul. Zachodnia 36/2, 15-345 Białystok, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie systemu nawadniania deszczowni stałej zasilanej ze studni głębinowych na terenie istniejącej szkółki leśnej Dębówko działka nr 3373/1, 3381/1 gmina Szczytno”.

            Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Wójt Gminy Szczytno.

            Przed wydaniem ww. decyzji organ właściwy występuje do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie w celu zasięgnięcia opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Jednocześnie informuję, iż stronom przysługuje możliwość zapoznania się z wnioskiem oraz kartą informacyjną przedsięwzięcia w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno, pokój 104, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.09.2016
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Jarząbek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 października 2016 11:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 550
17 października 2016 11:13 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 października 2016 11:13 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [20161017090607.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 października 2016 11:12 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)