Aktualności

Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Andrzeja Pietrzaka, reprezentującego Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Sanitarnych Andrzej Pietrzak, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 7/4, w obrębie geodezyjnym Kaspry, gm. Szczytno oraz na terenie działek nr 192/7, 193/1

Znak sprawy: RR-AB.6733.38.2018                                                      Szczytno, dnia 21 grudnia 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

 

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Pana Andrzeja Pietrzaka, reprezentującego Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Sanitarnych Andrzej Pietrzak, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 7/4, w obrębie geodezyjnym Kaspry, gm. Szczytno oraz na terenie działek nr 192/7, 193/10, 193/12 i 193/22, w obrębie geodezyjnym Romany, gm. Szczytno.

            W związku z powyższym wyjaśniam, że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia (informacja w pok. nr 105, Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno w godz. 7.30 – 15.30).

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.12.2018
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Jarząbek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 grudnia 2018 11:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 523
24 grudnia 2018 11:07 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [20181224082929.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 grudnia 2018 11:07 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)