Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn.zm.)

 

Znak sprawy: RR-BA.6733.21.2019                                              Szczytno, dnia 12  czerwca 2019 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn.zm.)

 

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, reprezentowanej przez Pana Ryszarda Juszczaka, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE dn 90 oraz przyłącza gazowego średniego ciśnienia PE dn 25 na terenie działek nr 74/1, 82/25, 99/1 i 99/2 w obrębie geodezyjnym Lipowa Góra Wschodnia, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie.

W związku z powyższym wyjaśniam, że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia ( informacja w pok. nr 105, Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3,                        12-100 Szczytno w godz. 730 – 15 30)

                                                                                               

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.06.2019
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paweł Olesiński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2019 10:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Połomski
Ilość wyświetleń: 331
17 czerwca 2019 10:53 (Maciej Połomski) - Dodanie załącznika [obw_21.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 czerwca 2019 10:53 (Maciej Połomski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)