Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Warmia i Mazury sp. z o. o. z siedzibą w Szymanach, Szymany 150, 12-100 Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na wyrównaniu terenu pasa drogi startowej na terenie istniejącego i eksploatowanego Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach oraz podniesienie kategorii ILS do kat. II

Nasz znak: RR-BA.6733.18.2019                                                                                                                                                                                                                                Szczytno, dnia 01.07.2019 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Warmia i Mazury sp. z o. o. z siedzibą w Szymanach, Szymany 150,                  12-100 Szczytno, postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na wyrównaniu terenu pasa drogi startowej na terenie istniejącego i eksploatowanego Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach oraz podniesienie kategorii ILS do kat. II (przebudowa i rozbudowa istniejącej kanalizacji kablowej oraz przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej) na terenie działek nr 463/37, 464/7, 3883/1 i 3883/2 w obrębie geodezyjnym Szymany, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest Warmia i Mazury Sp. z o.o.

 

            W związku z tym wyjaśniam, że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona  możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia (informacja w pok. Nr 105, Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3,                        12-100 Szczytno) w godz. 730 – 15 30, sprawę prowadzi Paweł Olesiński).

                                                                      

 

           

                                                                                                         

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu  Gminy Szczytno, w miejscowości, w której realizowana jest inwestycja oraz na stronie internetowej www.ug.szczytno.pl.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.07.2019
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paweł Olesiński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lipca 2019 08:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Połomski
Ilość wyświetleń: 434
03 lipca 2019 08:04 (Maciej Połomski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lipca 2019 08:03 (Maciej Połomski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lipca 2019 08:03 (Maciej Połomski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)