Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

RR-OP.6220.9.2019                                                                     Szczytno, dnia 04 lipca 2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

 

Wójt Gminy Szczytno

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora – P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” dz. nr 242/3, obręb nr 0028, Szymany nr projektu: SCT1001B”.

W związku z powyższym informuję, iż na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postepowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia można w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, pokój nr 104 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.07.2019
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Wojcieszek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lipca 2019 14:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Połomski
Ilość wyświetleń: 342
15 lipca 2019 14:05 (Maciej Połomski) - Dodanie załącznika [obwieszczenieskonwertowany_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lipca 2019 14:05 (Maciej Połomski) - Usunięcie załącznika [obwieszczenie.jpg] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lipca 2019 14:04 (Maciej Połomski) - Dodanie załącznika [obwieszczenie.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)