Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz z dwiema szafkami kablowy

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia,

że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz z dwiema szafkami kablowymi                i jedną szafką kablowo-pomiarową na terenie działek nr 263/55 i 263/90 w obrębie geodezyjnym Marksewo, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział                        w Olsztynie.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paweł Olesiński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 sierpnia 2019 08:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Gasperska
Ilość wyświetleń: 338
12 sierpnia 2019 08:00 (Monika Gasperska) - Dodanie załącznika [obwrrba6733242019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 sierpnia 2019 08:00 (Monika Gasperska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)