Rekrutacja i Reforma Oświaty

Wybierz rok

Rekrutacja do przedszkoli publicznych 2019

W terminie do dnia 1 marca 2019 r. należy zakończyć przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli określa się terminy zgodnie z zarządzeniem dostępnym do pobrania poniżej

Rekrutacja do szkół publicznych 2018

Informacja o terminach rekrutacji do publicznych szkół podstawowych W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych określa się terminy dostępne do pobrania poniżej

Rekrutacja do przedszkoli publicznych 2018

Informacja o terminach rekrutacji do publicznych przedszkoli W terminie do dnia 2 marca 2018 r. należy zakończyć przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli określa się terminy zgodnie z zarzadzeniem dostępnym...