Stypendia Socjalne

Wybierz rok

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Informujemy, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w I etapie na rok szkolny 2019/2020 będą przyjmowane w terminie od 1 do 15 września 2019 r. Kryterium dochodowe wynosi: 1) 528 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Ważne: W przypadku osób bezrobotnych – obowią